Nya konkurrensfördelar för husbilshandlare

Mats Thelin är en av Handlarfinans specialister inom fritidsbranschen. I denna artikel berättar han mer om vilka möjligheter han ser för husvagns- och husbilshandlare, samt andra fordonshandlare, att öka sin konkurrenskraft genom att dra nytta av nya möjligheter att göra affärer.

Mats har en stor erfarenhet av fritidsbranschen där han jobbat med finansiering av husvagnar, husbilar och MC i många år. Han känner till många av de utmaningar som en handlare står inför när det kommer till inköp av fordon. Men konstaterar också att branschen är i förändring.

Det jag noterat är att många handlare fortfarande tvingas låsa stora delar av sin kassa i lagret, vilket såklart kan ställa till stora utmaningar. Det har också varit väldigt svårt att hitta bra finansieringslösningar då man antingen behövt vända sig till banken eller till generalagenten, men de senare har bara kunnat erbjuda finansiering av nya fordon.

 

Mats beskriver en verklighet där många handlare tvingats avstå från bra affärer då man saknat likviditet, eller hamnat i andra svårigheter när omsättningstakten på lagret tillfälligt gått ned. Men här finns samtidigt stora möjligheter när Handlarfinans numera också erbjuder Lagerfinansiering för fritidsfordon

Det här är en tjänst som många handlare efterfrågat, men inget finansinstitut vågat ta i. Här kan vi på Handlarfinans verkligen erbjuda nya möjligheter för handlarna då vi faktiskt ser värdet i fordonet och kan använda det som säkerhet.

Detta är en möjlighet som fler och fler börjat upptäcka och för Mats är det uppenbart att dessa handlare får en konkurrensfördel. Att finansiering också erbjuds till såväl nya som begagnade fordon lyfter Mats fram som ytterligare en viktig aspekt.

Med vår tjänst kan man Lagerfinansiera alla typer av inbyten och inköp, det handlar inte heller bara om nytt eller    begagnat utan också om att vi finansierar inköp från såväl företag som privatpersoner. Dessutom är det ej begränsade till endast husbilar, utan gäller alla registrerade fritidsprodukter så som MC, snöskoter med mera.

Utöver själva finansieringslösningarna trycker Mats också mycket på de mjuka värdena som Handlarfinans erbjuder.

Så som vi jobbar är att vi försöker ha hög närvaro. Många banker sitter bara på sitt kontor, vi försöker vara personliga. Dessutom har vi öppet sju dagar i veckan. Det går alltid att göra en affär, avslutar Mats.

 

 

 

Vill du veta mer om möjligheterna för dig som handlare – kontakta Mats på:

073-512 42 61

mats.thelin@handlarfinans.se